Domov

         

Vzdelávanie pre jazykárov
Rozmýšľate o tom, že by ste sa radi zúčastnili 4-týždňového intenzívneho kurzu Trinity College London TESOL Certificate v Londýne alebo sa vzdelávali diaľkovo počas dlhšieho obdobia v trvaní maximálne 2 roky a získali Trinity College London TESOL Diploma prípadne si potrebujete načerpať nové nápady pre svoju výučbu prostredníctvom 2-týždňového kurzu English Teacher Refresher v srdci Veľkej Británie cez grantový program EU Erasmus+?

Nemecký jazyk
Podobné vzdelávanie organizujeme aj v nemeckom jazyku v Nemecku a Rakúsku.

 

 

 

One To One, s.r.o.

 

 
   

Trieda Hradca Králové 35, 974 04 Banská Bystrica

   
   

0903 954615